BH- Sứ Chrome Cobalt

HƯỚNG DẪN GẮN CÔNG CỤ KIỂM TRA BẢO HÀNH LÊN WEBSITE.

Quý Nha khoa có thể kiểm tra thông tin bảo hành trực tiếp trên website của Quý Nha khoa bằng cách:

  1. Nhúng công cụ hỗ trợ kiểm tra bảo hành từ HA PHAN LABO lên website của Quý Nha khoa
  2. Để nhúng công cụ kiểm tra bảo hành hãy nhờ Admin của website copy đoạn code bên dưới và chèn vào nơi muốn hiển thị trên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ