Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

Các hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán tại văn phòng công ty: Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng HA PHAN LABO
  2. Thanh toán tại Nha Khoa: Quý Nha Khoa cũng có thể thanh toán tại chỗ thông qua Nhân viên của HA PHAN LABO.
  3. Thanh toán bằng chuyển khoản: Xin vui lòng liên hệ phòng kế toán

HOTLINE KẾ TOÁN: 0934 007 432 / 0916 803 279

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ